eilen. tänään. huomenna.

Korroosio suojaus  Rakenteiden suojaus  Teollisuusmaalaus

Oikeudellinen huomautus

Franz Dietrich Protective Coating Oy
c/o Peltotie 20
28400 Ulvila - Finland

Puhelinnumero: 01 23 45 67 890
Fax: 01 23 45 67 890

Sähköposti: info@p-c.fi
Kotisivu: www.protective-coating.fi

Toimitusjohtaja: Benjamin Heft

Y-Tunnus: 2776069-1

Web design, programming & implementation

Mister Anderson Webworks
Kotisivu

Avaamalla Franz Dietrich Protective Coating Oy:n World Wide Web -sivut sitoudut noudattamaan näitä käyttöehtoja. Sivujen käyttö ei ole sallittua, mikäli et hyväksy niitä.

Franz Dietrich Protective Oy:n World Wide Web -sivut ja niiden sisältö ovat FRANZ DIETRICH PROTECTIVE COATING OY:n tarjoama palvelu sivujen käyttäjälle. FRANZ DIETRICH PROTECTIVE COATING OY:n World Wide Web -sivut toimitetaan "sellaisina kuin ne ovat". FRANZ DIETRICH PROTECTIVE COATING OY ei takaa sitä, että sivuja voidaan käyttää keskeytyksettä tai virheettömästi. FRANZ DIETRICH PROTECTIVE COATING OY pidättää itsellään oikeuden tehdä sivuille muutoksia tai rajoittaa niille pääsyä milloin tahansa.

Sivustolla esiintyvät nimet, kuviot, logot ja tavaramerkit ovat FRANZ DIETRICH PROTECTIVE COATING OY:n tai sen yhteistyökumppaneiden omaisuutta. FRANZ DIETRICH PROTECTIVE COATING OY:n tavaramerkkejä ja brändejä saa käyttää vain, jos se on erikseen sallittu näissä ehdoissa ja tällöinkin vain näissä ehdoissa sallitulla tavalla, tai jos FRANZ DIETRICH PROTECTIVE COATING OY on erikseen antanut käyttöluvan.

Kaikki tämän sivuston sisältämä aineisto, kuten teksti, grafiikka, logot, ikonikuviot, kuvat ja piirrokset sekä äänitteet ja ohjelmistot ovat FRANZ DIETRICH PROTECTIVE COATING OY:n tai sen sisällöntuottajan taikka muun alihankkijan tai toimittajan omaisuutta. Kyseinen aineisto nauttii tekijänoikeuslainsäädännön antamaa suojaa. Tämän sivuston sisältämän aineiston luvaton käyttö, muuttaminen tai levitys saattaa loukata tekijänoikeutta, tavaramerkkiin perustuvaa oikeutta taikka muuta laillista suojaoikeutta.

Sikäli kuin jokin FRANZ DIETRICH PROTECTIVE COATING OY:n www-sivu viittaa kolmannelle osapuolelle kuuluvaan sivuun, tällaisen viittauksen todetaan olevan yksinomaan käyttäjiä varten tarjolle asetettu palvelu, ja FRANZ DIETRICH PROTECTIVE COATING OY ilmoittaa, ettei se sitoudu mihinkään tällaisesta sivusta, sen sisällöstä, sisällön oikeellisuudesta tai käytöstä johtuvaan vastuuseen.

FRANZ DIETRICH PROTECTIVE COATING OY ei missään tilanteessa vastaa mistään vahingosta, joka on johtunut tai jonka väitetään johtuneen sivuston sisältämän tiedon käyttämisestä tai siitä, ettei tieto ole ollut käytettävissä, mukaan lukien muun ohessa epäsuorat ja seurannaisvahingot, kuten liikevaihdon, tulon tai voiton menetys, toiminnan keskeytyminen tai tiedon menetys.

FRANZ DIETRICH PROTECTIVE COATING OY ei edellä sanotun lisäksi anna takuuta siitä, että mikään sivuston sisältämä tieto, kuten muun ohessa teksti, kuva, graafinen tiedosto tai linkki, on käytettävissä, oikeansisältöinen tai täydellinen.

Picture credits

© mediaphotos | iStockphoto.com